PROJEKTY TYPOWE

Jeżeli macie Państwo już działkę i planujecie budowę, możecie liczyć na naszą pomoc przy wyborze typowego domu katalogowego oraz jego adaptacji. Nasze adaptacje gwarantują:

– zgodność z obowiązującym na danym terenie MPZP lub uzyskaną zgodą na warunki zabudowy,

– wykorzystanie warunków panujących na działce i w jej sąsiedztwie (przyłącza, krajobraz, zieleń itd.),

– dostosowanie domu do konkretnych potrzeb Użytkownika oraz współczesnych wytycznych instalacyjnych,

– gruntowne sprawdzenie pierwotnego projektu.

Zakres projektu:

– uzyskanie materiałów wyjściowych oraz niezbędnych uzgodnień dla wskazanej lokalizacji,

adaptacja budynku wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu,

– zmiany w bryle budynku,

– adaptacja posadowienia budynku (fundamenty),

– adaptacja przyłączy IS (sieci wewnętrzne) wraz z nieistotnymi zmianami w wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

– adaptacja przyłącza c.o. wraz z modyfikacjami instalacji centralnego ogrzewania,

– adaptacja przyłączy IE (sieci wewnętrzne np. oświetlenie terenu) wraz z nieistotnymi zmianami w wewnętrznej instalacji elektrycznej,

uzyskanie pozwolenia na budowę,

– przygotowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

– pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę już od miesiąca od dnia podpisania umowy o prace projektowe a uzyskanie decyzji po kolejnym miesiącu.

Pracownia A-Z(one) Tomasz Gawron-Gawrzyński adaptuje projekty typowych domów jednorodzinnych na każdej wskazanej działce. Zespół projektowy w sposób umiejętny i przemyślany projektuje i dostosowuje obiekty do potrzeb Inwestora wykorzystując najnowsze technologie i materiały. Rzetelne wykonanie adaptacji prowadzi do uzyskania uzgodnień i pozwoleń w najszybszym możliwym terminie.