PROJEKTY INDYWIDUALNE

Zachęcam Państwa do zamówienia w naszej pracowni indywidualnego domu jednorodzinnego. Taki projekt jest dedykowany specjalnie dla Państwa i gwarantuje m.in.:

– zgodność z obowiązującym na danym terenie MPZP lub uzyskaną zgodą na warunki zabudowy,

– wykorzystanie warunków panujących na działce i w jej sąsiedztwie (przyłącza, krajobraz, zieleń itd.),

– łatwość projektowania w założonej od początku technologii, co jest jednoznaczne z brakiem niepotrzebnych i wymuszonych modyfikacji oraz oszczędnościami w trakcie realizacji,

– dostosowanie domu do specyficznych oczekiwań Użytkownika,

– funkcjonalność oraz ergonomie,

– spełnienie współczesnych wytycznych instalacyjnych,

– dowolność i elastyczność zastosowania wybranych rozwiązań jak: nagłośnienie, kino domowe, ogrzewanie podłogowe, kominek z płaszczem wodnym, solary itd.,

– zapewnienie rozwiązań dających gwarancje taniego użytkowania obiektu,

– myślenie o aranżacji wnętrz już na etapie Projektu Budowlanego,

możliwość uzyskania dofinansowań dla domów energooszczędnych lub pasywnych.

Zakres projektu:

– uzyskanie materiałów wyjściowych,

– wykonanie niezbędnych badań i analiz,

– wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej,

– model 3d w otoczeniu działki,

– sporządzenie wielobranżowego Projektu Budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

uzyskanie pozwolenia na budowę,

– przygotowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

– sporządzenie Projektu Wykonawczego,

– przygotowanie projektu do uzyskania weryfikacji dla domu energooszczędnego | pasywnego

– pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę już od 2 miesięcy od dnia podpisania umowy o prace projektowe a uzyskanie decyzji po kolejnym miesiącu.

Pracownia A-Z(one) Tomasz Gawron-Gawrzyński opracowuje indywidualne projekty domów jednorodzinnych. Projekty spełniają wszystkie wytyczne Inwestora oraz zawierają niezbędne opinie i uzgodnienia. A-Z(one) jest solidnym, skutecznym i godnym polecenia partnerem potrafiącym rozwiązać najbardziej skomplikowane problemy projektowo-inwestycyjne.