28 czerwiec 2015 roku!

Od 28.06.2015 zmienia się Prawo Budowlane. Na wskazane obiekty jednorodzinne nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Czy będzie lepiej? A może tak samo jak ze zniesieniem obowiązku zatwierdzania sieci w ZUDP? Czy aby tak nieznaczne zmniejszenie zakresu obowiązków Wydziałów Architektury nie przyniesie ze sobą lawinowego rozdmuchania kompetencji nadzoru budowlanego i sądownictwa? Czy interpretacja przepisów nie zostanie przeniesiona z urzędów na budowę? Czy o ile skróci się rzekomo proces rozpoczęcia budowy, to nie wydłuży się okres odbiorów i odpierania protestów stron? Czy wraz ze wzrostem odpowiedzialności autorów projektów nie wzrośnie cena dokumentacji? Czy idziemy w dobrym kierunku bez kompletnego kodeksu budowlanego i radykalnej oraz ujednoliconej zmiany wszystkich ustaw i rozporządzeń powiązanych z Prawem Budowlanym? …

PB_2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *