Ławeczka w parku … (…) Idąc tak przez parku aleje, można zobaczyć życia koleje (…)