Użytkownicy dbają o finał … !

Jeszcze elewacje i dalej upiększanie w zakresie już użytkowników, a my lada dzień składamy wniosek na kolejne 20 domów …

img_1523

img_1524